Scoutinggroep Jhr. Beelaerts van Blokland heeft een groot clubhuis (gebouw) met terrein, waarbij wij met alle speltakken gelijktijdig, op zaterdagmiddag, opkomst hebben:

Bevers
zaterdag 14:00 - 15:30
Puppy's
zaterdag 14:00 - 16:00
Welpen
zaterdag 14:00 - 16:30
Verkenners
zaterdag 14:00 - 16:30
Rowans
zaterdag 14:00 - 17:30
Stam
zaterdag 20:30 - 00:00

Afmelden voor een opkomst

Indien uw zoon of dochter de opkomst op een zaterdag niet kan bijwonen verzoeken we u dit tijdig bij de speltakleiding te melden. Het afmelden kunt u op de volgende manieren doen:

  • Bevers, Puppy's en Welpen afmelden per e-mail naar het e-mailadres van de betreffende speltak
  • Verkenners melden zich zelf af bij hun PL
  • Rowans melden zich zelf af via WhatsApp in hun groepsgesprek

Afwijkende opkomsten en vakanties

Scouting Jhr. Beelaerts van Blokland heeft het hele jaar opkomsten op zaterdag, met uitzondering van de zomer- en kerstvakantie. Tijdens de eerste week van de zomervakantie gaan de Puppy's, de Welpen en de Verkenners op kamp. De Bevers echter hebben geen kampweek maar een weekend, kort voor de zomervakantie. De Rowans vertrekken ook in de eerste week maar gaan meestal langer dan een week weg, terwijl de Stam op een later moment op kamp gaat omdat de meeste Stam-leden ook leiding zijn en meegaan op kamp met de kinderen.

Het kan voorkomen dat opkomsten verplaatst worden of heel enkele keer vervallen. Het verplaatsen heeft meestal te maken met de soort activiteit, zo is bijvoorbeeld een kampvuur nu eenmaal leuker als het donker is. Het laten vervallen van activiteiten doen wij liever niet, alleen als er echt niet voldoende leiding beschikbaar is, dan vervalt een opkomst. De leiding heeft ongeveer 1 keer per jaar een leidingweekend, dan zijn er dus geen opkomsten. Ouders worden per mail op de hoogte gehouden van deze belangrijke wijzigingen.

In de halfjaarplanningen, die u per mail ontvangt,  ziet u welke programma's er gepland zijn. Houd er rekening mee dat dit altijd onder voorbehoud is. Soms worden er programma onderdelen geruild als er bijvoorbeeld te weinig leiding is of als de weersomstandigheden dat noodzakelijk maken.