Het contributiebedrag voor jeugdleden van Scouting Jhr. Beelaerts van Blokland bedraagt € 50,- per kwartaal (€ 200,- per jaar). Per jaar kunt u € 50,- hiervan "terugverdienen" (zie hieronder), waardoor de netto contributie slechts  € 37,50 per kwartaal bedraagt.

Ouderparticipatie teruggave

Als een vereniging met (jeugd)leden, verwachten wij van elke ouder en verzorger (en eventueel ook jeugdlid) dat zij zich inzetten voor onze Scoutinggroep. Om de participatie van ouders en verzorgers te stimuleren, is in het voornoemde contributiebedrag een zogenoemde "ouderparticipatie" prestatie bonus inbegrepen van € 50,- per jaar. Deze "bonus" kunnen ouders en verzorgers (per kind) terugverdienen door zich in te zetten voor onze groep bij wijze van bijvoorbeeld: Bij een vol jaar lidmaatschap is er per kind dan € 50,- aan ouderparticipatie bonus opgebouwd . Na afloop van het kalenderjaar wordt er gekeken of ouders en verzorgers er per kind minimaal 1 keer op dergelijke wijze zich hebben ingezet voor onze Scoutinggroep. In dat geval ontvangt u deze opgebouwde bonus in het voorjaar van het nieuwe kalenderjaar apart op uw rekening terug. Mocht u meer willen weten over de contributie, kunt u hier meer informatie vinden.