De oudervertegenwoordigers vertegenwoordigen – de naam zegt het al – de belangen van de kinderen die lid zijn van de groep, en daarmee indirect ook de belangen van de andere ouders. Elke speltak (m.u.v. de Stam) kent één oudervertegenwoordiger, welke tezamen ook lid zijn van de Groepsraad.

De oudervertegenwoordigers zijn – naast de leiding – het aanspreekpunt voor de andere ouders. Daarnaast helpt de oudervertegenwoordiging ter ondersteuning bij bepaalde (groeps)activiteiten, zoals de Kerstactiviteit en de Groepsdag.

De oudervertegenwoordigers worden tijdens een ouderavond gekozen uit en door de ouders. Wanneer het kind van een oudervertegenwoordiger overvliegt naar een andere speltak of zich uitschrijft, dan legt de deze zijn/haar functie neer.

Contact

U kunt de oudervertegenwoordiging bereiken door een e-mail te sturen naar [email protected]