De Groepsraad is het hoogste orgaan van Scouting Jhr. Beelaerts van Blokland, bestaand uit alle leiding, overige stafleden (praktijkbegeleider, groepsbegeleider en vertrouwenspersoon), de oudervertegenwoordiging en het bestuur. De Groepsraad houdt zich bezig met speltechnisch beleid, groepsfinanciën, speltakzaken, groepsactiviteiten en (her)benoeming van bestuurs- en stafleden. De Groepsraad vergadert ongeveer 6 keer per jaar.

Alle leden van de Groepsraad worden aangemoedigd om zich aan te sluiten bij een van onze werkgroepen, welke elk hun eigen portefeuille hebben. Elke werkgroep is vertegenwoordigd in het bestuur.

Overige stafleden

Praktijkbegeleider

De praktijgbegeleider houdt zich bezig met het opleidingstraject van speltakleiding dat via de Scouting Academy gevolgd kan worden. Hij/Zij bekijkt samen met de speltakleiding welke trainingen er nodig zijn om hun taken zo goed mogelijk uit te voeren. Hierbij hoort tevens het contact met de Scouting Academy over de ontwikkelingen op het gebied van trainingen. De praktijkbegeleider heeft regelmatig overleg met de groepsbegeleider.

Groepsbegeleider

De groepsbegeleider bevordert de kwaliteit van het spel binnen de diverse speltakken. Hiertoe bezoekt hij/zij regelmatig hun opkomsten en de programma- en kampbesprekingen. Verder begeleidt hij/zij samen met de praktijkbegeleider de nieuwe leiding. Daarnaast adviseert hij/zij de speltakken gevraagd en ongevraagd bij programmaontwikkeling en organisatie van kampen. Tot slot is hij/zij het aanspreekpunt bij conflicten binnen en/of tussen de speltak leidingteams.

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon kan rechtstreeks benaderd worden door stafleden, bestuursleden en/of ouders voor onafhankelijk advies of een luisterend oor. De vertrouwenspersoon behandelt alle gesprekken als vertrouwelijk. Hij/Zij kan een adviserende of ondersteunende rol aannemen en hiermee de melder bijstaan.