Scouting Jhr. Beelaerts van Blokland is opgebouwd uit verschillende speltakken (leeftijdsgroepen). Elke speltak heeft zijn eigen leidingteam, welke verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken en de organisatie van de activiteiten. De leiding vormt met de overige stafleden, de oudervertegenwoordiging en het Stuur samen de Groepsraad, het hoogste orgaan van Scouting Jhr. Beelaerts van Blokland. Verder kennen wij ook een beheerstichting, welke verantwoordelijk is voor het beheer en het onderhoud van het scoutinggebouw en overige (on)roerende zaken.

Speltakken

Scouting Jhr. Beelaerts van Blokland kent de volgende speltakken:

Groepsraad

De Groepsraad is het hoogste orgaan van Scouting Jhr. Beelaerts van Blokland, bestaand uit alle leiding, overige stafleden (praktijkbegeleider, groepsbegeleider en vertrouwenspersoon), de oudervertegenwoordiging en het Stuur. De Groepsraad houdt zich bezig met speltechnisch beleid, groepsfinanciën, speltakzaken, groepsactiviteiten en (her)benoeming van Stuurs- en stafleden. De Groepsraad vergadert ongeveer 6 keer per jaar.

Overige stafleden

Praktijkbegeleider

De praktijkgbegeleider houdt zich bezig met het opleidingstraject van speltakleiding dat via de Scouting Academy gevolgd kan worden. Hij/Zij bekijkt samen met de speltakleiding welke trainingen er nodig zijn om hun taken zo goed mogelijk uit te voeren. Hierbij hoort tevens het contact met de Scouting Academy over de ontwikkelingen op het gebied van trainingen. De praktijkbegeleider heeft regelmatig overleg met de groepsbegeleider.

Groepsbegeleider

De groepsbegeleider bevordert de kwaliteit van het spel binnen de diverse speltakken. Hiertoe bezoekt hij/zij regelmatig hun opkomsten en de programma- en kampbesprekingen. Verder begeleidt hij/zij samen met de praktijkbegeleider de nieuwe leiding. Daarnaast adviseert hij/zij de speltakken gevraagd en ongevraagd bij programmaontwikkeling en organisatie van kampen. Tot slot is hij/zij het aanspreekpunt bij conflicten binnen en/of tussen de speltak leidingteams.

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon kan rechtstreeks benaderd worden door stafleden, Stuursleden en/of ouders voor onafhankelijk advies of een luisterend oor. De vertrouwenspersoon behandelt alle gesprekken als vertrouwelijk. Hij/Zij kan een adviserende of ondersteunende rol aannemen en hiermee de melder bijstaan. Binnen onze groep wordt de rol van vertrouwenspersoon uitgevoerd door de Groepsbegeleider.

Stuur

Het Stuur van Scouting Jhr. Beelaerts van Blokland is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de groep. Dit betekent onder meer de kwaliteit van het scoutingspel, het draaien van de speltakken, een financieel gezonde vereniging en de organisatie van grote (groeps)activiteiten.

Het Stuur wordt verkozen door de Groepsraad.

Huidige leden

Voorzitter
Vacature
[email protected]
Secretaris
Steven van de Graaf
[email protected]
Penningmeester
Vacature
[email protected]
Groepsbegeleider
Wilke van Helden
[email protected]
Algeneem bestuurslid
Wiebe de Hooge
Algemeen bestuurslid
Jeremy van Stigt

Contact

U kunt het Stuur bereiken door een e-mail te sturen naar [email protected]

Oudervertegenwoordiging

De oudervertegenwoordigers vertegenwoordigen – de naam zegt het al – de belangen van de kinderen die lid zijn van de groep, en daarmee indirect ook de belangen van de andere ouders. Elke speltak (m.u.v. de Stam) kent één oudervertegenwoordiger, welke tezamen ook lid zijn van de Groepsraad.

De oudervertegenwoordigers zijn – naast de leiding – het aanspreekpunt voor de andere ouders. Daarnaast helpt de oudervertegenwoordiging ter ondersteuning bij bepaalde (groeps)activiteiten, zoals de Kerstactiviteit en de Groepsdag.

De oudervertegenwoordigers worden tijdens een ouderavond gekozen uit en door de ouders. Wanneer het kind van een oudervertegenwoordiger overvliegt naar een andere speltak of zich uitschrijft, dan legt de deze zijn/haar functie neer.

Contact

U kunt de oudervertegenwoordiging bereiken door een e-mail te sturen naar [email protected]

Stichting

De beheerstichting is verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van het scoutinggebouw en overige (on)roerende zaken. Het bestuur van de beheerstichting bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester en drie algemene bestuursleden. Het streven is dat minstens de helft van het stichtingbestuur ook lid is van de Groepsraad.

Het stichtingbestuur is er primair ten dienste van groepsvereniging Scouting Jhr. Beelaerts van Blokland. Het clubhuis vormt een belangrijke voorwaarde voor de scoutingvereniging. Volgens de richtlijnen van Scouting Nederland is het gebouw ondergebracht in een beheerstichting. Deze rechtsvorm kan een gebouw in eigendom hebben, een vereniging niet.

De stichting wil de vereniging faciliteren door het clubhuis te beheren en daarmee in een veilige en goede staat te houden. Zij houden zich bezig met preventief meerjarig onderhoud en de wettelijk verplicht keuringen en controles van installaties en voorzieningen, alsmede kleine correctieve herstelwerkzaamheden of het doorvoeren van overige verbeteringen. Naast het gebouw is de beheerstichting eigenaar en beheerder van al het materiaal en materieel.

Contact

U kunt de stichting bereiken door een e-mail te sturen naar [email protected]