Stichting

Het beheer en het onderhoud van het scoutinggebouw en overige roerende en onroerende zaken is ondergebracht in de beheerstichting “Scouting Jhr. Beelaerts van Blokland”. Het bestuur van de stichting bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester en drie algemene leden. Streven is dat minstens de helft van het stichtingsbestuur ook onderdeel van de groepsraad is.

Achtergrond

Het stichtingsbestuur is er primair ten dienste van groepsvereniging Scouting Jhr. Beelaerts van Blokland. Het clubhuis vormt een belangrijke voorwaarde voor de scoutingvereniging. Volgens de richtlijnen van Scouting Nederland is het gebouw ondergebracht in een beheerstichting. Deze rechtsvorm kan een gebouw in eigendom hebben, een vereniging niet.

Missie

De stichting wil de vereniging faciliteren door ons gebouw te beheren en daarmee in een veilige en goede staat te houden. Zij houden zich bezig met preventief meerjarig onderhoud en de wettelijk verplicht keuringen en controles van installaties en voorzieningen.

Echter ook kleine correctieve herstelwerkzaamheden of het doorvoeren van verbeteringen hoort tot hun taken. Naast het gebouw is de beheerstichting eigenaar en beheerder van al het materiaal en materieel.