Oudervertegenwoordiging

De oudervertegenwoordigers vertegenwoordigen, de naam zegt het al, de belangen van de kinderen die lid zijn van de groep, en daarmee indirect ook de belangen van de andere ouders. Ze vergaderen mee in de groepsraad en zijn – naast de leiding – het aanspreekpunt voor de andere ouders. Andere ouders die bepaalde punten willen aankaarten of problemen hebben met de speltakleiding, kunnen ook bij de oudervertegenwoordiger terecht.

Elke leeftijdsgroep heeft in principe één oudervertegenwoordiger, heeft een groep meerdere speltakken in een leeftijdsgroep dan hebben deze speltakken gezamenlijk één oudervertegenwoordiger. Deze oudervertegenwoordigers zijn ouders van kinderen die bij die speltak zitten. Onze scoutinggroep moet dus altijd minstens vijf oudervertegenwoordigers hebben.

Daarnaast helpt de oudervertegenwoordiging bij enkele activiteiten, zoals de kerstlunch en de BBQ waarmee jaarlijks het seizoen afgesloten wordt.

Dat er oudervertegenwoordigers in het leven zijn geroepen, heeft alles te maken met de status van “vereniging” van een scoutinggroep. In een vereniging hebben de leden invloed op het gevoerde beleid. De leden van een scoutinggroep zijn echter voor een groot deel minderjarig. Daarom nemen hun ouders, de wettelijke verantwoordelijken van de kinderen, die invloed in hun plaats over.

De oudervertegenwoordiger wordt tijdens een algemene ouderavond gekozen uit en door de ouders. Gaat het kind van Scouting af, dan legt de oudervertegenwoordiger deze functie neer.

Zij zijn te bereiken via het volgende emailadres: oudervertegenwoordiging@scouting-bvb.nl