Groepsraad

De groepsvereniging zijn alle leden van de groep, waarbij de groepsraad het hoogste orgaan is. De groepsraad vergadert minimaal 2 (en in ons geval ongeveer 5) keer per jaar.

Onderwerpen die de groepsraad aangaan zijn: speltechnisch beleid, groepsfinanciën, speltakzaken, groepsactiviteiten, (her)benoeming groepsbestuursleden, benoeming stafleden en teamleiders.

De groepsraad bestaat uit alle stafleden (speltakleiding), praktijkbegeleiders, vertrouwenspersoon en oudervertegenwoordigers, allemaal gecoördineerd door de voorzitter.

De organisatie van scouting Beelaerts van Blokland is in handen van werkgroepen. Alle leden van de groepsraad nemen deel aan één van de werkgroepen. De stuurgroep heeft een coördinerende functie. In elke werkgroep zit één lid van de stuurgroep.

Stuurgroep

De stuurgroep van Scouting Jhr. Beelaerts van Blokland bestaat uit 4 leden en heeft een voorzitter, een penningmeester en een secretaris.

Werkgroepen

  • Werkgroep Financiën
  • Werkgroep PR en Communicatie
  • Werkgroep Onderhoud en Beheer
  • Werkgroep Activiteiten
  • Werkgroep Spelteams

Praktijkbegeleider(s)

Zij houden zich bezig met het opleidingstraject van speltakleiding dat bij Scouting Nederland gevolgd kan worden, de Scouting Academy. Zij bekijken samen met de speltakleiding welke trainingen er nodig zijn om hun taken zo goed mogelijk uit te voeren. Hierbij hoort tevens het contact met Scouting Nederland over de ontwikkelingen op het gebied van trainingen. De praktijkbegeleider(s) heeft/hebben regelmatig overleg met de groepsbegeleider(s).

Groepsbegeleider

Hij/zij bevordert de kwaliteit van het spel binnen de diverse speltakken. Hiertoe bezoekt hij/zij regelmatig de opkomsten en de programma- en kampbesprekingen. Verder begeleidt hij/zij samen met de praktijkbegeleiders nieuwe leiding. Daarnaast adviseren zij de speltakken gevraagd en ongevraagd bij programmaontwikkeling en organisatie van kampen. Tot slot is hij/zij het aanspreekpunt bij conflicten binnen en/of tussen de speltakteams.

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon wordt rechtstreeks benaderd door stafleden, bestuursleden of ouders voor onafhankelijk advies wensen of een luisterend oor. De vertrouwenspersoon wordt geacht alle gesprekken als vertrouwelijk te behandelen. Hij/Zij kan een adviserende of ondersteunende rol aannemen en hiermee de melder bijstaan.

Oudervertegenwoordiging

De oudervertegenwoordigers vertegenwoordigen, de naam zegt het al, de belangen van de kinderen die lid zijn van de groep, en daarmee indirect ook de belangen van de andere ouders. Ze vergaderen mee in de groepsraad en zijn – naast de leiding – het aanspreekpunt voor de andere ouders. Andere ouders die bepaalde punten willen aankaarten of problemen hebben met de speltakleiding, kunnen ook bij de oudervertegenwoordiger terecht. Lees meer…