Contributie

Het contributiebedrag á € 50,- is voor alle leden hetzelfde en is per kwartaal verschuldigd.

Participatie-bonus

In het kader van de ouderparticipatie wordt van elke ouder / verzorger / of lid verwacht dat ze zich inzetten voor de groep. In het contributiebedrag  is een zogenoemde “participatie-bonus”    van € 12,50 per kwartaal inbegrepen. Bij een vol jaar lidmaatschap is per kind na de incasso van eind juni dan € 50 opgebouwd  (4 kwartalen van € 12,50). Op dat moment wordt bekeken of er per kind minimaal 1 keer met groepsactiviteiten in het afgelopen seizoen is meegeholpen. Zoals bijvoorbeeld: schoonmaakavonden, klusochtenden, meedraaien als leiding of andere (groeps)activiteiten. In dat geval ontvang  je deze opgebouwde bonus eind juli/begin september apart op je rekening terug.

Meer informatie over contributie?

Gedurende het jaar hebben we verschillende klus-­ en schoonmaakmomenten. Voor beide activiteiten hoef je geen specifieke kennis hebben. Er is altijd wel iemand aanwezig die kan uitleggen hoe je een boor vasthoudt of welk sopje gebruikt moet worden. Scouting is er voor jong en oud om iets te leren of uit te leggen!

 

klusochtenden en schoonmaakavonden

Voor het seizoen 2017/2018 zijn de volgende data geselecteerd voor klusochtenden en schoonmaakavonden. Je bent van harte welkom en je hulp is onmisbaar voor de groep. Graag even aanmelden van tevoren.

Klusochtenden, zaterdags van 9 tot 12 uur, meestal laatste zaterdag van de maand:
Zodra de data voor het schooljaar 2018-2019 bekend zijn zullen ze hier vermeld worden.

Schoonmaakavonden:
Zodra de data voor het schooljaar 2018-2019 bekend zijn zullen ze hier vermeld worden.